NKO Beveren-Waas/Melsele

Neus-, Keel- en Oorspecialisten

Snurken en Slaapapneu bij kinderen

Kunnen kinderen snurken?

Ongeveer 1 op de 5 kinderen (20%) van de normale kinderen snurkt soms en bijna 7 tot 10 % van de kinderen snurkt iedere nacht.

Het stoppen met ademen ’s nachts of slaapapneu treedt op bij kinderen van alle leeftijden, maar het meeste bij de groep die nog niet naar school gaat.

Luid snurken is het belangrijkste kenmerk voor obstructieve slaapapneu, ook bij kinderen. Op bepaalde tijden kunnen de vergrote tonsillen de luchtweg dan zelfs geheel blokkeren, zodat er een apneu ontstaat met als gevolg een daling van de zuurstofspanning. Daardoor kan het kind overdag suf en prikkelbaar worden. Volgens een richtlijn van de American Academy of Pediatrics moeten alle kinderen gescreend worden op snurken en eventueel verwezen worden naar een specialist.

Oorzaken

Behandeling

Deze bestaat uit een verwijdering van de amandelen (tonsillectomie), soms samen met afschrapen van de neusamandelen (poliepen). Bij sommige kinderen lost het probleem zich vanzelf op, als de maat van de amandel en in verhouding tot de keel, met de leeftijd afneemt.

Als het snurken en stoppen met ademen (slaapapneu) blijft duren na de ingreep is een slaaponderzoek aangewezen om andere oorzaken zoals centrale slaapapnee uit de sluiten)

Wat te doen als je kind snurkt?

Het kind dat last heeft om te ademen terwijl het slaapt, kan lijden aan slaap-apneu. Als dat zo is dan hoort men tijdens het snurken dat hij of zij snuift of naar adem snakt. De borstkas krijgt dan plotsklaps een stoot lucht binnen en gaat dan even omhoog. Het lijkt alsof het kind even geen lucht krijgt.

Nu maakt men bij snurken het onderscheid tussen:

Snurken ten gevolge van slaap-apneu. Hierbij ervaart het kind moeilijkheden bij het slapen en gedragsproblemen overdag. Ook op school kunnen dan problemen ontstaan, evenals vertragingen die kunnen optreden in groei en ontwikkeling. Ook is het mogelijk dat er hartfalen optreedt. Opvallend is wel dat het bij jongens meer optreedt dan bij meisjes.

Hoe onderken je of je kind mogelijk slaapproblemen heeft

Een aantal signalen en symptomen kan men in de gaten kan houden:

Omdat een aantal ziekteverschijnselen hetzelfde zijn dan die bij kinderen met ADHD (attention deficit hyperactivity disorder of in het Nederlands aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit ) worden sommige kinderen foutief als ADHD kind bestempeld terwijl ze in werkelijkheid het slaap-apneusyndroom hebben! Indien men een aantal van deze kenmerken herkent, ga dan naar de NKO-arts.

Meer informatie

Indien u nog vragen heeft kan u steeds terecht bij uw behandelende arts op het telefoonnummer: 03 775 43 84 of op onze website: www.nko-beveren.be

Allergie

Operaties

Tips