NKO Beveren-Waas/Melsele

Neus-, Keel- en Oorspecialisten

Trommelvliesbuisjes of Diabolo’s

Via deze brochure trachten we u meer info te geven over trommelvliesbuisjes of diabolo’s. Het plaatsen van trommelvliesbuisjes of diabolo’s is één van de meest voorkomende ingrepen bij kinderen. Het is belangrijk dat u eerst kort weet hoe het uitwendige gehoororgaan werkt.

 

Werking van het oor

Globaal kunnen we het oor onderverdelen in drie delen:

Geluid bestaat uit luchttrillingen. Via de gehoorgang komen deze trillingen op het trommelvlies. Het trommelvlies en de gehoorbeentjes versterken deze trillingen en geleiden ze naar het slakkenhuis, ook wel het binnenoor genoemd. In het slakkenhuis bevinden zich zintuigcellen die de trillingen omzetten in zenuwprikkels. Deze zenuwprikkels gaan via de gehoorzenuw naar de hersenen en worden daar in geluid omgezet. In normale toestand bevindt er zich lucht in het middenoor, waarvan de druk en de samenstelling gelijk is aan de buitenlucht. De buis van Eustachius is verantwoordelijk voor deze drukregeling. Waarom de buis van Eustachius op jonge leeftijd vaak niet goed werkt, is niet bekend.

 

Wanneer wordt een trommelvliesbuisje of diabolo geplaatst

Indien de buis van Eustachius niet goed werkt, ontstaat er onderdruk in het middenoor, waardoor het trommelvlies naar binnen wordt getrokken. Hierdoor raakt het middenoor geïrriteerd en gaat het slijmvlies vocht afscheiden, waardoor het middenoor gevuld raakt met vocht in plaats van met lucht. Vanwege de stroperige samenstelling van het vocht wordt dit vaak ‘glue-ear’ of ‘lijmoor’ genoemd.

Vaak voorkomend klachtenpatroon:

Bij kinderen tussen twee en zes jaar komt deze aandoening veelvuldig voor, meestal aan beide zijden.

 

Doel van een trommelvliesbuisje

Er wordt een verbinding gemaakt tussen het middenoor en de uitwendige gehoorgang door middel van een kleine opening. Via het buisje komt er terug lucht in het middenoor. Dit is de enige manier om een goede functie van de buis van Eustachius te bewerkstelligen. Vooraleer een trommelvliesbuisje wordt geplaatst, dienen andere oorzaken voor terugkerende bovenste luchtweginfecties uitgesloten of behandeld te worden./p>

 

Wat is een trommelvliesbuisje

Een trommelvliesbuisje is een buisje gemaakt van kunststof. De doorsnede is ongeveer 1,5 mm en de lengte varieert van 3 tot 12 mm. Er zijn verschillende types die variëren in vorm, kleur en afmeting.

 

Voorbereiding van de ingreep

Na overleg met de behandelende arts heeft u ingestemd met een ingreep voor uw kind. Omdat de ingreep onder algemene narcose plaatsvindt, mag uw kind vanaf middernacht niet meer eten of drinken.

Het innemen van medicatie wordt best met uw arts besproken. Heeft uw kind de dag voor de ingreep koorts of een verkoudheid, dan neemt u best contact op met uw arts om te bespreken of de ingreep kan plaatsvinden.

 

Opname in het ziekenhuis

Hoe wordt een trommelvliesbuisje geplaatst

Onder volledige verdoving wordt er een klein gaatje gemaakt in het trommelvlies, met behulp van microchirurgische technieken. Nadat het vocht uit het middenoor is gezogen, wordt het buisje in het sneetje van het trommelvlies geplaatst. Het ene uiteinde komt in het middenoor terwijl het andere uiteinde zich in de gehoorgang bevindt.

 

Na de ingreep

Hoe lang blijft een trommelvliesbuisje zitten?

Een trommelvliesbuisje blijft enkele maanden tot soms enkele jaren ter plaatse. Na die periode wordt het buisje door het trommelvlies spontaan uitgestoten naar de gehoorgang toe. Hierna zal het gaatje op enkele uitzonderingen na, vanzelf weer sluiten.

Bij sommige kinderen is het plaatsen van een buisje slechts één enkele keer nodig. Bij anderen zal dit meerdere malen gebeuren omdat de functie van de buis van Eustachius nog niet hersteld is. Zelfs indien het meermalen nodig is om diabolo’s te plaatsen is dit nog geen aanwijzing om blijvende schade aan het trommelvlies of gehoororgaan op te lopen.

Uit onderzoek blijkt dat de functie van de buis van Eustachius verbetert na het zevende levensjaar, waardoor het opnieuw plaatsen dan niet meer noodzakelijk is.

 

Te verwachten complicaties

Elke ingreep kan complicaties met zich meebrengen.

Deze complicaties worden op voorhand afgewogen tegen de gevolgen van het eventueel niet behandelen.

Meer informatie

Aarzel niet om ons te contacteren op het nummer 03 775 43 68 bij vragen of onduidelijkheden na het lezen van deze brochure.

 

Allergie

Operaties

Tips