NKO Beveren-Waas/Melsele

Neus-, Keel- en Oorspecialisten

Mastoïdoperatie ter behandeling van een chronische middenoorontsteking

Deze folder geeft u algemene informatie over operatie en nazorg. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de behandelend arts.

 

Het oor

Om inzicht te krijgen in de oorzaak van uw klachten ziet u op een schematische voorstelling van het oor.

 

Wat is een cholesteatoom?

Een normaal trommelvlies is een dun vliesje, dat mooi gespannen staat. Dit vliesje is aan de gehoorgangzijde bedekt met huid. Dode huidcellen schilferen dagelijks af van onze huid en dit gebeurt ook ter hoogte van het trommelvlies. Onder de vorm van oorsmeer worden deze schilfers uit de gehoorgang verwijderd. Wanneer het trommelvlies echter ingetrokken wordt naar het middenoor toe, kunnen de huidschilfers niet meer goed verwijderd worden en stapelen deze zich op in het ingetrokken trommelvlies. Er ontstaat als het ware een zakje,gevuld met huidschilfers, dat langzamerhand groter wordt. Een dergelijke zak met huidschilfers noemen wij een cholesteatoom. Doordat dit continu in volume toeneemt, drukt deze zak alles in zijn nabije omgeving weg. Hierdoor ontstaat er beschadiging van de gehoorbeentjes, wat aanleiding geeft tot gehoorsverlies. Wanneer het cholesteatoom langdurig bestaat en blijft groeien kan dit het evenwichtsorgaan, het binnenoor of zelfs de aangezichtszenuw aantasten.

 

Doel van de ingreep

Wanneer zich een cholesteatoom heeft gevormd, kan dit geïnfecteerd raken en zorgen voor aanhoudende oorontstekingen met slechtruikende oorloop. Dergelijke infecties kunnen op lange termijn soms nog maar moeizaam behandeld worden met lokale oordruppels en/of antibiotica. Daarom is een ingreep aangewezen. Het “zieke” stukje trommelvlies met het cholesteatoom wordt verwijderd. Wanneer tijdens de ingreep microscopische fragmentjes van het cholesteatoom zouden achterblijven dan is de kans groot dat het cholesteatoom zich opnieuw gaat vormen. Om zeker te zijn dat het cholesteatoom volledig verwijderd is, wordt veelal één jaar later een “kijkoperatie” gepland om na te gaan of er opnieuw cholesteatoomvorming is opgetreden. Vaak wordt pas tijdens deze tweede ingreep het gehoor hersteld.

Er wordt een insnede gemaakt achter het oor en het bot achter de oorschelp (= mastoïd) wordt opengeboord. De gehoorgangwand blijft intact bij deze ingreep (fig. 2). Via de mastoïdholte wordt het middenoor bereikt en is het cholesteatoom te verwijderen. Via de gehoorgang wordt het zieke stukje trommelvlies samen met de zieke gehoorbeentjes verwijderd en vervangen door een transplantatie van een humaan trommelvlies en gehoorbeentjes. Aan het eind van de operatie wordt in de gehoorgang een verband geplaatst. De huidinsnede achter het oor wordt gesloten met hechtingen.

 

Na de operatie

Aan het einde van de ingreep krijgt u een drukverband om het hoofd, dat na twee dagen verwijderd wordt op de consultatie. U kan het ziekenhuis meestal verlaten daags na de operatie. Ongeveer één week na de ingreep is een controle op de consultatie voorzien. Het verband in de uitwendige gehoorgang wordt dan verwijderd alsook eventuele hechtingen. Tijdens en na de operatie is een antibioticakuur tegen infecties noodzakelijk. Ook na uw ontslag uit het ziekenhuis zal u nog enkele dagen antibiotica moeten innemen. Indien u overgevoelig bent voor een bepaald antibioticum, laat dit dan tijdig aan uw NKO-arts weten.

 

Beperkingen na de operatie

Het is belangrijk dat er na de operatie minimaal drie maand geen water in het oor komt. Dit houdt in dat u de haren alleen mag wassen met zorgvuldige bescherming van het geopereerde oor. Neus snuiten mag alleen zonder de neusgaten dicht te knijpen. U moet het de eerste twee weken na de operatie rustig aan doen. Daarna kunt u met lichte werkzaamheden starten. Zwemmen mag niet gedurende drie maand na de ingreep.

Meer informatie

Indien u nog vragen heeft kan u steeds terecht bij uw behandelende arts op het telefoonnummer: 03 775 43 84 of op onze website: www.nko-beveren.be

Allergie

Operaties

Tips