NKO Beveren-Waas/Melsele

Neus-, Keel- en Oorspecialisten

Habituatietraining bij vertigo

Wat is BPPV

Benigne Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) of Benigne Paroxismale Positieafhankelijke Duizeligheid.

Benigne betekent ‘goedaardig/ongevaarlijk’ en paroxismale staat voor ‘in aanvallen optredend’.

Indien bij u de diagnose BPPV is gesteld, dan heeft u dus te maken met een in aanvallen optredende, positieafhankelijke, ongevaarlijke duizeligheid, welke wordt ervaren als draaiduizeligheid. De wereld draait om u heen of u draait in de stilstaande wereld.

BPPV wordt veroorzaakt binnen in het binnenoor, en wel binnen in het labyrint (het evenwichtsorgaan) door de aanwezigheid van ‘oorkristallen’ in een deel van het binnenoor waar ze zich niet horen te bevinden. Namelijk de semi-circulaire (halfronde) kanalen. Normaal worden deze kanalen alleen geprikkeld door beweging van het hoofd. De kristallen zijn afkomstig uit het utriculum maar hebben zich verplaatst door een infectie, een hoofdtrauma of door degeneratie van het binnenoor door het ouder worden. Bij een leeftijd onder de 50 jaar is de voornaamste oorzaak van BPPV een trauma aan het hoofd. Bij mensen boven de 50 is dat de degeneratie van het evenwichtsysteem in het binnenoor. In de helft van alle gevallen is de oorzaak van de BPPV onduidelijk.

BPPV is één van de belangrijkste veroorzakers van duizeligheid en een van de best behandelbare vormen. Kenmerken van BPPV zijn duizeligheid, aanwezig enkele seconde na het maken van een specifieke beweging van het hoofd, zoals voorover buigen, omrollen in bed of naar boven kijken. De duizeligheid duurt meestal niet langer dan een minuut en is vaak aanwezig in lighouding. Dit laatste onderscheidt BPPV van andere vormen van duizeligheid.

 

 

Hoe ga ik om met BPPV

Als u te maken krijgt met BPPV kunnen enkele aanpassingen in uw dagelijkse activiteiten ervoor zorgen dat de klachten zo minimaal mogelijk aanwezig zijn. Gebruik ’s nachts twee of meer kussens. Voorkom slapen op de “aangedane” zijde. Stap ’s ochtends rustig uit bed en blijf voor het uit bed stappen een minuutje op de rand van het bed zitten. Voorkom vooroverbuigen (om iets op te pakken) en het te ver naar achteren buigen van het hoofd (om bv. naar het plafond te kijken). Wees bv. voorzichtig als uw haar gewassen wordt bij de kapper!

 

De behandeling van BPPV

De behandeling gebeurt vooreerst bij uw huisarts of fysiotherapeut, gevolgd door het uitvoeren van ‘thuisoefeningen’ u meegegeven door de fysiotherapeut en tevens terug te vinden in deze folder. De behandeling door uw huisarts of fysiotherapeut bestaat uit het verplaatsen van de ‘oorkristallen’ vanuit het gevoelige deel van het oor (het posterieure=achterste kanaal) naar een minder gevoelige locatie.

Een manier om dit te doen is met behulp van het Epley manoeuvre.

Bij deze methode worden 5 opeenvolgende bewegingen met het hoofd gemaakt, waarbij iedere beweging ongeveer 30 seconden wordt aangehouden.

De Epley-methode is effectief bij +/- 80% van de BPPV patiënten. Als deze methode bij u niet werkt kan uw fysiotherapeut overgaan op het geven van de zgn. Brandt-Daroff thuisoefeningen.

Ook bij mensen waarbij de klachten na enige tijd weer terugkeren worden de thuisoefeningen voorgeschreven om verdere terugkeer van de klachten te voorkomen. In die gevallen heeft de therapie in 95% van de gevallen succes.

 

Brandt-Daroff Thuisoefeningen

Bij deze oefeningen is het belangrijk dat deze goed worden uitgevoerd. Vraag uw fysiotherapeut om advies over de uitvoering en de frequentie.

 

Hoe vaak moet u de oefeningen doen

U doet de oefeningen twee weken lang, drie maal per dag.

Van positie 1 naar positie 4 en weer terug naar positie 1 neemt ongeveer 2 minuten in beslag (iedere houding wordt namelijk 30 sec. aangehouden) De hele cyclus wordt per keer oefenen 5 keer herhaald. Dit betekent dat u iedere positie 5 keer aanneemt per oefenbeurt.

Tijd Oefening Duur
Ochtend 5 herhalingen 10 minuten
Middag 5 herhalingen 10 minuten
Avond 5 herhalingen 10 minuten

In de meeste gevallen hebben de oefeningen na ongeveer 30 sets, ofwel 10 dagen, effect, wat betekent dat de klachten vrijwel zullen verdwijnen.

Bij 1 op de 3 patiënten keert de BPPV weer terug binnen het eerste jaar na de behandeling. Binnen 5 jaar is dit zelfs het geval bij 50%. Mocht de BPPV weer terugkeren, neemt u dan weer contact op met uw fysiotherapeut. Deze zal u dan behandelen met het Epley-manoeuvre, gevolgd door het eenmaal daags uitvoeren van de beschreven set thuisoefeningen.

Belangrijk om te weten is dat BPPV “self-limiting” is. Dat betekent dat de symptomen op den duur vaak weer vanzelf verdwijnen.

Symptomen hebben de neiging om te komen en weer even plotseling te verdwijnen.

Desondanks hebben verschillende vormen van behandelen en oefentherapie hun effectiviteit bewezen.

Bewaar deze folder goed en controleer steeds weer of u de oefeningen nog wel op de juiste manier uitvoert.

Meer informatie

Indien u nog vragen heeft kan u steeds terecht bij uw behandelende arts op het telefoonnummer: 03 775 43 84 of op onze website: www.nko-beveren.be

Allergie

Operaties

Tips